Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ HUYỆN YÊN BÌNH

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: tổ 10, Thị trấn Yên Bình , Huyện Yên Bình , Yên Bái
Address: Civil Group 10, Yen Binh Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Mã số thuế 5200897139
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Yên Bình
Người đại diện Vũ Thị Linh Nhâm
Địa chỉ N.Đ.diện tổ 41B, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái
Delegate address 41b Civil Group, Yen Thinh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province

Doanh nghiệp tại Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TÚ TRẤN YÊN
Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 8 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Mã số thuế:

5200897185

Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 14/01/2019