Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Yên Bình- Huyện Yên Bình- Yên Bái

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH
Mã số thuế:

5200897146

Địa chỉ: tổ 10, Thị trấn Yên Bình , Huyện Yên Bình , Yên Bái
Address: Civil Group 10, Yen Binh Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 11/01/2019

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, KỸ THUẬT, THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200891144

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Bình , Huyện Yên Bình , Yên Bái
Address: Civil Group 2, Yen Binh Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Research and experimental development of natural sciences and technology)

Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 19/07/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hường Huệ
Mã số thuế:

5200887451

Địa chỉ: Tổ 13, Thị Trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 13, Yen Binh Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 21-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp