Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Bình- Yên Bái

Công Ty TNHH New Wanli Việt Nam
Mã số thuế:

5200901579

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Address: Phia Nam Industrial Zone, Van Lang Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-07-2019

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH
Mã số thuế:

5200897146

Địa chỉ: tổ 10, Thị trấn Yên Bình , Huyện Yên Bình , Yên Bái
Address: Civil Group 10, Yen Binh Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp