Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Yên Ninh- Thành phố Yên Bái- Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kinh Tế Cộng Đồng
Mã số thuế:

5200892589

Địa chỉ: Tổ 26, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 26, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 12-09-2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đá Đông Dương
Mã số thuế:

5200891747

Địa chỉ: Số nhà 148, đường Điện Biên, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 148, Dien Bien Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 08-08-2018

CÔNG TY TNHH MTV - YB "HOME
Mã số thuế:

5200890870

Địa chỉ: Đường Bảo Lương, ngõ 357, tổ 26, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Bao Luong Street, Lane 357, Civil Group 26, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 11/07/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hồng Thanh
Mã số thuế:

5200887740

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đầm Hồng, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Cong Nghiep Dam Hong Cluster, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 03-04-2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải Đts
Mã số thuế:

5200886458

Địa chỉ: Số nhà 144 đường Bảo Lương, tổ 36, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 144, Bao Luong Street, Civil Group 36, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 15-01-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hạ Hòa
Mã số thuế:

5200886200

Địa chỉ: Số nhà 512, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 512, Dinh Tien Hoang Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 04-01-2018

Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ 616
Mã số thuế:

5200881964

Địa chỉ: Số 79 đường Hoàng Văn Thu, tổ 34, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 79, Hoang Van Thu Street, Civil Group 34, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 24-11-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORLDBANK GROUP TẠI THÀNH PHỐ YÊN BÁI
Mã số thuế:

0107944120-003

Địa chỉ: Số nhà 208, tổ 18 đường Điện Biên, Phường Yên Ninh , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 208, Civil Group 18, Dien Bien Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 06/11/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Anh Việt
Mã số thuế:

5200877615

Địa chỉ: Số nhà 44, đường Lê Lợi, tổ 34, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 44, Le Loi Street, Civil Group 34, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 07-08-2017

Công Ty TNHH Tùng Khánh Yb
Mã số thuế:

5200875551

Địa chỉ: Ngõ 39, đường Cao Thắng, tổ 51B, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Lane 39, Cao Thang Street, 51B Civil Group, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 08-06-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp