Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đồng Tâm- Thành phố Yên Bái- Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NGỌC ANH
Mã số thuế:

5200910037

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 18, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 12/05/2020

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Land Vina
Mã số thuế:

5200908870

Địa chỉ: Số nhà 21 đường Trần Phú, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 21, Tran Phu Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-03-2020

Công Ty Cổ Phần Hoàng Gia Green Việt Nam
Mã số thuế:

5200908616

Địa chỉ: Ngách 25, ngõ 1099, tổ 3, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Alley 25, Lane 1099, Civil Group 3, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 17-03-2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Th
Mã số thuế:

5200907203

Địa chỉ: Số nhà 48, phố Tô Hiệu, tổ 3, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 48, To Hieu Street, Civil Group 3, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Hiền Thư Phát
Mã số thuế:

5200904097

Địa chỉ: Số nhà 11, ngõ 1135, tổ 3, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 11, Lane 1135, Civil Group 3, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Quy Hoạch Ap
Mã số thuế:

5200903103

Địa chỉ: Số 76, đường Trần Phú, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 76, Tran Phu Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 17-09-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CT YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200896368

Địa chỉ: tổ 48, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 48, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CT YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200896350

Địa chỉ: tổ 48, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 48, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY TNHH CÂY XANH HÀ THỨ
Mã số thuế:

5200894610

Địa chỉ: Tổ 52, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 52, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 05/12/2018

NHÀ KHÁCH HÀO GIA
Mã số thuế:

5200893046

Địa chỉ: Số 8, đường Trần Phú, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 8, Tran Phu Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Guesthouses, motels for short-time accommodation)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 03/10/2018

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200891842

Địa chỉ: đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Tran Quoc Toan Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/08/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH
Mã số thuế:

5200891698

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 9, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 08/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp