Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Yên Bái- Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Viên Văn Hóa Thể Thao, Du Lịch Và Đô Thị Hồ Thác Bà
Mã số thuế:

5200897530

Địa chỉ: Lô số MG02-12 Vincom Yên Bái, đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Lot No MG02-12 Vincom Yen Bai, Nguyen Thai Hoc Street, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 30-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CT YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200896368

Địa chỉ: tổ 48, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 48, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CT YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200896350

Địa chỉ: tổ 48, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 48, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 25/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hưng Thịnh Đạt
Mã số thuế:

5200896079

Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Thanh Son Hamlet, Tuy Loc Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 21-12-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Yên Bái
Mã số thuế:

5200894949

Địa chỉ: Tổ 38. Phố Phúc Xuân, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 38, Phuc Xuan Street, Nguyen Phuc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH CÂY XANH HÀ THỨ
Mã số thuế:

5200894610

Địa chỉ: Tổ 52, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 52, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 05/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT NAM
Mã số thuế:

5200893800

Địa chỉ: Số nhà 34, tổ 33, Phường Nguyễn Phúc , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 34, Civil Group 33, Nguyen Phuc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 01/11/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Khoáng Sản Việt Nam
Mã số thuế:

5200893712

Địa chỉ: Số nhà 24 đường Lê Hồng Phong, Tổ 26A, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 24, Le Hong Phong Street, 26a Civil Group, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 2 (Other minerals not elsewhere classified 2)

Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 29-10-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH NGUYÊN YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200893529

Địa chỉ: Số nhà 1013, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 1013, Yen Ninh Street, Minh Tan Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty TNHH Sx-tm-xuất Nhập Khẩu Hùng Anh
Mã số thuế:

5200893455

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Hợp Minh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 4, Hop Minh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 16-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp