Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Suối Giàng- Huyện Văn Chấn- Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Chè San Tuyết
Mã số thuế:

5200887405

Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Giang B Hamlet, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 20-03-2018

CHI NHÁNH YÊN BÁI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SUỐI GIÀNG
Mã số thuế:

0107702241-001

Địa chỉ: Thôn Giàng b, Xã Suối Giàng , Huyện Văn Chấn , Yên Bái
Address: Giang B Hamlet, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 15/11/2017

Xã Suối Giàng
Mã số thuế:

5200825712

Địa chỉ: Xã Suối Giàng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Suoi Giang Commune, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 15-10-2015

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Ecofoods
Mã số thuế:

5200812142

 Điện thoại:

0972.194.479

Địa chỉ: Thôn Giàng A - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Giang A Hamlet, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 25-06-2014

Chi Nhánh Nhà Máy Chè Bio-Tea Suối Giàng Thuộc Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vân Ti
Mã số thuế:

5200277463-002

 Điện thoại:

(0216) 3873200

Địa chỉ: Thôn Pang Cáng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Pang Cang Hamlet, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 14-05-2012

Trường trung học cơ sở Suối Giàng
Mã số thuế:

5200442861

 Điện thoại:

(0216) 6297466

Địa chỉ: Thôn: Giàng B - Xã: Suối giàng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Thon: Giang B, Xa: Suoi Giang, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 09-07-2009

Hợp tác xã Suối Giàng
Mã số thuế:

5200275184

 Điện thoại:

(0216) 871191

Địa chỉ: Thôn Giàng B - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Giang B Hamlet, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 02-07-2007

UBND xã Suối giàng
Mã số thuế:

5200174813

Địa chỉ: xã Suối giàng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Address: Suoi Giang Commune, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000