Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Văn Chấn- Yên Bái

Công Ty TNHH Xăng Dầu Kiên Tuyết
Mã số thuế:

5200893293

Địa chỉ: Thôn Chùa 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Chua 1 Hamlet, Chan Thinh Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 12-10-2018

Công Ty TNHH Đại Thành Yb
Mã số thuế:

5200892483

Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Nt Liên Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 1, NT Lien Son Town, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Phá dỡ (Destroying and dismantling)

Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty Cổ Phần Chè Tuyết San Yên Bái
Mã số thuế:

5200888279

Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Nt Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 7, NT Nghia Lo Town, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 02-05-2018

Công Ty TNHH Chè An Việt
Mã số thuế:

5200887589

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Hamlet 11, Dai Lich Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 28-03-2018

Công Ty Cổ Phần Chè San Tuyết
Mã số thuế:

5200887405

Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Giang B Hamlet, Suoi Giang Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 20-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp