Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ KIM NHẬT - CHI NHÁNH YÊN BÁI
Mã số thuế:

0314126691-003

Địa chỉ: 299B Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: 299B Dai Lo Nguyen Thai Hoc, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 13/08/2018

Công Ty TNHH Gp Oil Miền Bắc
Mã số thuế:

5200891916

Địa chỉ: Số nhà 11, đường Đá Bia, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 11, Da Bia Street, Minh Tan Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 14-08-2018

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200891842

Địa chỉ: đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Tran Quoc Toan Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/08/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Sản Song Lộc
Mã số thuế:

5200891793

Địa chỉ: Số nhà 200, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 4, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 200, Hoang Hoa Tham Street, Civil Group 4, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 09-08-2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đá Đông Dương
Mã số thuế:

5200891747

Địa chỉ: Số nhà 148, đường Điện Biên, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 148, Dien Bien Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Ngân Hà Yb
Mã số thuế:

5200891754

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: Hamlet 2, Tan Linh Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 08-08-2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH
Mã số thuế:

5200891698

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 9, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 08/08/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đại Lâm
Mã số thuế:

5200891659

Địa chỉ: Tổ 32, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 32, Nguyen Phuc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 06-08-2018

Công Ty Cổ Phần Thái Hà Yên Bái
Mã số thuế:

5200891560

Địa chỉ: Thôn Văn Liên, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Van Lien Hamlet, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 03-08-2018