Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT NAM
Mã số thuế:

5200893800

Địa chỉ: Số nhà 34, tổ 33, Phường Nguyễn Phúc , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 34, Civil Group 33, Nguyen Phuc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG GIA TRẦN
Mã số thuế:

5200893825

Địa chỉ: Thôn Khe Lợ, Xã Viễn Sơn , Huyện Văn Yên , Yên Bái
Address: Khe Lo Hamlet, Vien Son Commune, Van Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 31/10/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Khoáng Sản Việt Nam
Mã số thuế:

5200893712

Địa chỉ: Số nhà 24 đường Lê Hồng Phong, Tổ 26A, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 24, Le Hong Phong Street, 26a Civil Group, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 2 (Other minerals not elsewhere classified 2)

Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 29-10-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH NGUYÊN YÊN BÁI
Mã số thuế:

5200893529

Địa chỉ: Số nhà 1013, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 1013, Yen Ninh Street, Minh Tan Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty TNHH Sx-tm-xuất Nhập Khẩu Hùng Anh
Mã số thuế:

5200893455

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Hợp Minh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 4, Hop Minh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 16-10-2018

Công Ty TNHH Xăng Dầu Kiên Tuyết
Mã số thuế:

5200893293

Địa chỉ: Thôn Chùa 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Chua 1 Hamlet, Chan Thinh Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 12-10-2018

NHÀ KHÁCH HÀO GIA
Mã số thuế:

5200893046

Địa chỉ: Số 8, đường Trần Phú, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 8, Tran Phu Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Guesthouses, motels for short-time accommodation)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 03/10/2018