Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN
Mã số thuế:

5200896216

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An , Thị xã Nghĩa Lộ , Yên Bái
Address: No 121, Dien Bien Street, Civil Group 2, Tan An Ward, Nghia Lo Town, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - THỊ XÃ NGHĨA LỘ - CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN
Mã số thuế:

5200896248

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An , Thị xã Nghĩa Lộ , Yên Bái
Address: No 121, Dien Bien Street, Civil Group 2, Tan An Ward, Nghia Lo Town, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN
Mã số thuế:

5200896181

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An , Thị xã Nghĩa Lộ , Yên Bái
Address: No 121, Dien Bien Street, Civil Group 2, Tan An Ward, Nghia Lo Town, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - THỊ XÃ NGHĨA LỘ - CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN
Mã số thuế:

5200896223

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An , Thị xã Nghĩa Lộ , Yên Bái
Address: No 121, Dien Bien Street, Civil Group 2, Tan An Ward, Nghia Lo Town, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Ngày thành lập: 24/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN
Mã số thuế:

5200896209

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An , Thị xã Nghĩa Lộ , Yên Bái
Address: No 121, Dien Bien Street, Civil Group 2, Tan An Ward, Nghia Lo Town, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Ngày thành lập: 24/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hưng Thịnh Đạt
Mã số thuế:

5200896079

Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Thanh Son Hamlet, Tuy Loc Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 21-12-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Yên Bái
Mã số thuế:

5200894949

Địa chỉ: Tổ 38. Phố Phúc Xuân, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 38, Phuc Xuan Street, Nguyen Phuc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH CÂY XANH HÀ THỨ
Mã số thuế:

5200894610

Địa chỉ: Tổ 52, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Civil Group 52, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 05/12/2018

HỢP TÁC XÃ BÌNH NGỌC
Mã số thuế:

5200894579

Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Vĩnh Lạc , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Yen Phu Hamlet, Vinh Lac Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng khác (Afforestation and other forest care)

Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 04/12/2018

HỢP TÁC XÃ MINH AN
Mã số thuế:

5200894226

Địa chỉ: Thôn Bó Mi 1, Xã Tân Phượng , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Bo Mi 1 Hamlet, Tan Phuong Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Cultivation, mixed farming)

Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 20/11/2018