Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Phát Yb
Mã số thuế:

5200906714

Địa chỉ: Số nhà 99, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố số 9, Thị Trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: No 99, Tran Hung Dao Street, So 9 Civil Group, Mau A Town, Van Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 23-12-2019

Công Ty TNHH Tú Anh Yb
Mã số thuế:

5200906697

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị Trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: So 8 Civil Group, Mau A Town, Van Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 19-12-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phục Hình Răng Giả Anh Đức
Mã số thuế:

5200906584

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Hong Son Hamlet, Son Thinh Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 16-12-2019

Công Ty TNHH Yến Ngọc Yb
Mã số thuế:

5200906577

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Phia Nam Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 13-12-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Thao Văn Chấn
Mã số thuế:

5200906489

Địa chỉ: Thôn Khá Thượng, Xã Thanh Lương, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Kha Thuong Hamlet, Thanh Luong Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Thanh Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Quỳnh Anh Bđs
Mã số thuế:

5200906471

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 9, Minh Tan Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 12-12-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sơn Văn Chấn
Mã số thuế:

5200906295

Địa chỉ: Thôn Phiêng 1, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Phieng 1 Hamlet, Son Thinh Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Vũ Anh
Mã số thuế:

5200905982

Địa chỉ: Số 830, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 830, Dinh Tien Hoang Street, Yen Thinh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tình Cúc
Mã số thuế:

5200905742

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hòa Cuông, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: Hamlet 1, Hoa Cuong Commune, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 29-11-2019