Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mù Cang Chải- Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ
Mã số thuế:

5200896791

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải , Huyện Mù Cang Chải , Yên Bái
Address: Civil Group 7, Mu Cang Chai Town, Mu Cang Chai District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ
Mã số thuế:

5200896784

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải , Huyện Mù Cang Chải , Yên Bái
Address: Civil Group 7, Mu Cang Chai Town, Mu Cang Chai District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI
Mã số thuế:

5200896840

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải , Huyện Mù Cang Chải , Yên Bái
Address: Civil Group 4, Mu Cang Chai Town, Mu Cang Chai District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ngày thành lập: 04/01/2019

Công Ty TNHH Mcc - Vina
Mã số thuế:

5200877855

Địa chỉ: Tổ 5, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 5, Mu Cang Chai Town, Mu Cang Chai District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ngày thành lập: 10-08-2017

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Mcc
Mã số thuế:

5200873032

Địa chỉ: Bản Trống Tông Khúa, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái
Address: Trong Tong Khua Hamlet, Cao Pha Commune, Mu Cang Chai District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Cao Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ngày thành lập: 17-04-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp