Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Phượng- Huyện Lục Yên- Yên Bái

HỢP TÁC XÃ MINH AN
Mã số thuế:

5200894226

Địa chỉ: Thôn Bó Mi 1, Xã Tân Phượng , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Bo Mi 1 Hamlet, Tan Phuong Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Cultivation, mixed farming)

Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 20/11/2018

Xã Tân Phượng - Vãng Lai
Mã số thuế:

5200830857

Địa chỉ: Xã Tân Phượng - Xã Tân Phượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Tan Phuong Commune, Tan Phuong Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 07-12-2015

Đội thuế số 2 - Xã Tân Phượng
Mã số thuế:

5200790594

Địa chỉ: Xã Tân Phượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Tan Phuong Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 05-10-2012

UBND xã Tân phương
Mã số thuế:

5200174718

Địa chỉ: xã Tân phương - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Tan Phuong Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000