Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Yên Thế- Huyện Lục Yên- Yên Bái

Hợp tác xã mây - tre - giang đan Toản Thắng Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế:

5200277551

 Điện thoại:

(0216) 845352

Địa chỉ: 127 đường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: 127, Nguyen Tat Thanh Street, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 17-08-2007

Chi nhánh công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Quảng Nam
Mã số thuế:

5200216855-001

 Điện thoại:

(0216) 846166

Địa chỉ: số nhà 225, tổ 4, thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: No 225, Civil Group 4, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 10-07-2007

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đại Hoàng Long Tại Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế:

2300124049-004

 Điện thoại:

(0212) 2825645

Địa chỉ: Tổ 15 - Thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Civil Group 15, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-10-2006

Công Ty TNHH Đức Tín - Ngọc Đại Phát
Mã số thuế:

5200263728

 Điện thoại:

(0216) 3845289

Địa chỉ: Tổ 8 - Thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Civil Group 8, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 14-08-2006

Công ty trách nhiệm hữu hạn đá cẩm thạch R.K Việt nam
Mã số thuế:

5200254547

 Điện thoại:

(024) 75455020

Địa chỉ: Thôn Cốc Há - TT Yên Thế - H.Lục Yên - Thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Yên Bái
Address: Coc Ha Hamlet, Yen The Town, Luc Yen District, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 2 (Other minerals not elsewhere classified 2)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 15-02-2006