Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Yên Thế- Huyện Lục Yên- Yên Bái

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN LỤC YÊN
Mã số thuế:

5200897097

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 17, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN LỤC YÊN
Mã số thuế:

5200897072

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 17, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/01/2019

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN LỤC YÊN
Mã số thuế:

5200897058

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 8, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 09/01/2019

Công Ty TNHH Đá Quý Lục Yên
Mã số thuế:

5200880992

Địa chỉ: Số nhà 147, đường Nguyễn Tất Thành, tổ 3, Thị Trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: No 147, Nguyen Tat Thanh Street, Civil Group 3, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Design cutting and perfecting stones)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 03-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp