Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

Công Ty TNHH Wood Yên Bình
Mã số thuế:

5200904273

Địa chỉ: Thôn Khuân Giỏ, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Address: Khuan Gio Hamlet, Tan Huong Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Hiền Thư Phát
Mã số thuế:

5200904097

Địa chỉ: Số nhà 11, ngõ 1135, tổ 3, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 11, Lane 1135, Civil Group 3, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Tuy Minh Hồng Ca
Mã số thuế:

5200904001

Địa chỉ: Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: Trung Nam Hamlet, Hong Ca Commune, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 29-09-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thanh Ngọc Qm
Mã số thuế:

5200903907

Địa chỉ: Thôn 3 Thịnh Lợi, Xã Quy Mông, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: 3 Thinh Loi Hamlet, Quy Mong Commune, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quy Mông, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Hoàng Liên Sơn
Mã số thuế:

5200903897

Địa chỉ: Số nhà PG2-06 Vincom Yên Bái, tổ 13, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No PG2-06 Vincom Yen Bai, Civil Group 13, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Thành Đạt Báo Đáp
Mã số thuế:

5200903819

Địa chỉ: Thôn Đồng Gianh, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: Dong Gianh Hamlet, Bao Dap Commune, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Tân Tiến
Mã số thuế:

5200903424

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: So 4 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Hoa Đức Văn Chấn
Mã số thuế:

5200903431

Địa chỉ: Bản Hốc, Xã Đồng Khê, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Address: Hoc Hamlet, Dong Khe Commune, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đồng Khê, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường Dương
Mã số thuế:

5200903061

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Hợp Minh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 3, Hop Minh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Chăn Nuôi Gà Đồi Yên Bái
Mã số thuế:

5200903294

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: So 8 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Quy Hoạch Ap
Mã số thuế:

5200903103

Địa chỉ: Số 76, đường Trần Phú, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 76, Tran Phu Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty Cổ Phần Vs Chemicals
Mã số thuế:

5200903135

Địa chỉ: Số nhà 223, đường Hà Huy Tập, tổ 5, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 223, Ha Huy Tap Street, Civil Group 5, Hong Ha Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 16-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp