Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Viên Văn Hóa Thể Thao, Du Lịch Và Đô Thị Hồ Thác Bà
Mã số thuế:

5200897530

Địa chỉ: Lô số MG02-12 Vincom Yên Bái, đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Lot No MG02-12 Vincom Yen Bai, Nguyen Thai Hoc Street, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Minh Hiếu Văn Yên
Mã số thuế:

5200897499

Địa chỉ: Tổ 1, thôn Cầu A, Thị Trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: Civil Group 1, Cau A Hamlet, Mau A Town, Van Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 28-01-2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TÚ TRẤN YÊN
Mã số thuế:

5200897185

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 8 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 14/01/2019

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH
Mã số thuế:

5200897146

Địa chỉ: tổ 10, Thị trấn Yên Bình , Huyện Yên Bình , Yên Bái
Address: Civil Group 10, Yen Binh Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN LỤC YÊN
Mã số thuế:

5200897097

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 17, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN LỤC YÊN
Mã số thuế:

5200897072

Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 17, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp