Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tề Lỗ- Huyện Yên Lạc- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU PHÚ
Mã số thuế:

2500618214

Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Tề Lỗ , Huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc
Address: Phu Tho Hamlet, Te Lo Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Minh Phúc
Mã số thuế:

2500603176

Địa chỉ: Khu Làng nghề, thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Khu, Nghe Village, Gia Bang Hamlet, Te Lo Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11-05-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khánh Hiền
Mã số thuế:

2500591795

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Làng nghề , Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Cong Nghiep Cluster, Nghe Village, Te Lo Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 23-10-2017

CÔNG TY TNHH MTV MINH LÂM
Mã số thuế:

2500583882

 Điện thoại:

0912.753.851

Địa chỉ: Khu 1, Giã Bàng, Xã Tề Lỗ , Huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc
Address: Khu 1, Gia Bang, Te Lo Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/05/2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tuấn Dung
Mã số thuế:

2500578868

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Tề Lỗ, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Cong Nghiep Cluster, Nghe Te Lo Village, Te Lo Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-02-2017

Công Ty TNHH Quốc Tế Cici
Mã số thuế:

2500578385

Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Gia Bang Hamlet, Te Lo Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20-02-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp