Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tam Hồng- Huyện Yên Lạc- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XĂNG DẦU GIA BẢO
Mã số thuế:

2500620830

Địa chỉ: Khu 4, thôn Man Để, Xã Tam Hồng , Huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc
Address: Khu 4, Man De Hamlet, Tam Hong Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/12/2018

Doanh Nghiệp Tn Người Khuyết Tật Sci Việt Nam
Mã số thuế:

2500615171

Địa chỉ: Thôn Lâm Xuyên, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Lam Xuyen Hamlet, Tam Hong Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24-09-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Minh Khang
Mã số thuế:

2500609925

Địa chỉ: Thôn Trại Lớn, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Trai Lon Hamlet, Tam Hong Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24-07-2018

CÔNG TY TNHH CHÍ DUY
Mã số thuế:

2500603497

Địa chỉ: Thôn Lâm Xuyên, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Lam Xuyen Hamlet, Tam Hong Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 15/05/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾP HƯƠNG
Mã số thuế:

2500600665

 Điện thoại:

0912.554.554

Địa chỉ: Thôn Tảo Phú, Xã Tam Hồng , Huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc
Address: Tao Phu Hamlet, Tam Hong Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 23/03/2018

Công Ty TNHH Toàn Thắng Vp
Mã số thuế:

2500587686

Địa chỉ: Khu 7, Thôn Tảo Phú, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Khu 7, Tao Phu Hamlet, Tam Hong Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02-08-2017

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG PHƯƠNG BẮC
Mã số thuế:

2500585216

 Điện thoại:

0979.691.456

Địa chỉ: Thôn Man Để 6, Xã Tam Hồng , Huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc
Address: Man De 6 Hamlet, Tam Hong Commune, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 15/06/2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp