Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Trù- Thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Vĩnh Phúc
Mã số thuế:

2500554200

 Điện thoại:

0982.591.107

Địa chỉ: Thôn Đồng - Xã Thanh Trù - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Address: Dong Hamlet, Thanh Tru Commune, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05-11-2015