Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH HYUN JIN TECH VINA

Ngày thành lập: 07/11/2018

Địa chỉ: Số 36S3 KĐT Chùa Hà Tiên, Phường Liên Bảo , Thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 36s3 Kdt Chua Ha Tien, Lien Bao Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 2500618091
Tên v.tắt/giao dịch HJT CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc
Người đại diện Kim Jin Kyu
Địa chỉ N.Đ.diện 36S3 KĐT Chùa Hà Tiên, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Delegate address 36s3 Kdt Chua Ha Tien, Lien Bao Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hyun Jin Tech Vina

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH THIÊN HỒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Thửa đất số 535, tờ bản đồ số 40, khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 535, To Ban Do So 40, Khanh Loc Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702736741

Bình Dương

Ngày thành lập: 11/01/2019