Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Bình- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH
Mã số thuế:

2500656322

 Điện thoại:

0977369909

Địa chỉ: Thôn Yên Trù, Xã Yên Bình , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Yen Tru Hamlet, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (Raising buffalo and cow and producing breeds of cattle)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17/11/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bắc Yên Bình
Mã số thuế:

2500554313

 Điện thoại:

0947799577

Địa chỉ: Thôn Yên Trù - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Yen Tru Hamlet, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06-11-2015

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Số Ngân Hà
Mã số thuế:

0106200859

 Điện thoại:

0966868682

Địa chỉ: Xóm Mới, Thôn Yên Trù - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Moi Hamlet, Yen Tru Hamlet, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11-06-2013

Công Ty TNHH Lachado Việt Nam
Mã số thuế:

2500489840

 Điện thoại:

0913102111

Địa chỉ: Thôn Lực Điền - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Luc Dien Hamlet, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 31-08-2012

HTX dịch vụ điện độc lập Yên Bình
Mã số thuế:

2500362178

Địa chỉ: Xã Yên Bình - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Yen Binh Commune, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-06-2009

Trường phổ thông trung học cơ sở Yên Bình
Mã số thuế:

2500227690

 Điện thoại:

(0211) 3825434

Địa chỉ: Xã Yên bình - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Yen Binh Commune, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25-05-2004