Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vân Xuân- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH HQ
Mã số thuế:

2500583459

 Điện thoại:

0986.744.586

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vân Xuân , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 2, Van Xuan Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17/05/2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đức Duy
Mã số thuế:

2500582705

Địa chỉ: Thôn Đình, Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Dinh Hamlet, Van Xuan Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-04-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hải Phương
Mã số thuế:

2500474185

 Điện thoại:

0912.750.285

Địa chỉ: Khu 04 - Xã Vân Xuân - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Khu 04, Van Xuan Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20-03-2012

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Xây Dựng Dương Linh Phúc
Mã số thuế:

2500437296

 Điện thoại:

0985.461.789

Địa chỉ: Thôn Xuân Húc - Xã Vân Xuân - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Xuan Huc Hamlet, Van Xuan Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 30-05-2011

UBND xã Vân Xuân
Mã số thuế:

2500228535

 Điện thoại:

(0211) 839236

Địa chỉ: Xã Vân Xuân - Xã Vân Xuân - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Van Xuan Commune, Van Xuan Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10-06-2004

Trường phổ thông trung học cơ sở Vân Xuân
Mã số thuế:

2500227796

 Điện thoại:

(0211) 839027

Địa chỉ: Xã Vân Xuân - Xã Vân Xuân - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Van Xuan Commune, Van Xuan Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25-05-2004