Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tuân Chính- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM
Mã số thuế:

2500617700

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tuân Chính , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Tan Lap Hamlet, Tuan Chinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02/11/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Quang Thường Mobile
Mã số thuế:

2500588457

Địa chỉ: Thôn Táo, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Tao Hamlet, Tuan Chinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16-08-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hùng Dũng
Mã số thuế:

2500550894

 Điện thoại:

0912.847.578

Địa chỉ: Thôn Thượng - Xã Tuân Chính - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Thuong Hamlet, Tuan Chinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06-08-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Thu
Mã số thuế:

2500497785

 Điện thoại:

0974.797.172

Địa chỉ: Thôn Táo - Xã Tuân Chính - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Tao Hamlet, Tuan Chinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-02-2013