Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Cơ Khí Tâm Hằng
Mã số thuế:

2500613706

Địa chỉ: Khu Bốt, Thượng Lạp, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Khu Bot, Thuong Lap, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàn Huy
Mã số thuế:

2500613689

Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Moi Hamlet, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06-09-2018

CÔNG TY TNHH KINH BẮC 69
Mã số thuế:

2500613216

Địa chỉ: Cụm KT- XH Tân Tiến, Xã Tân Tiến , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Kt- Xh Tan Tien Cluster, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Producing other specialized machines)

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28/08/2018

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Huy
Mã số thuế:

2500591298

Địa chỉ: Cụm Kinh tế xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Kinh Te Cluster, Hoi Tan Tien Commune, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10-10-2017

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tong Ta Việt Nam
Mã số thuế:

2500581620

Địa chỉ: Băng 3, Cụm Kinh tế - Xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Bang 3, Kinh Te Cluster, Hoi Tan Tien Commune, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 12-04-2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CẢNH HIỀN
Mã số thuế:

2500568147

 Điện thoại:

0384.934.369

Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Address: Moi Hamlet, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 30/06/2016

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TỰ LỰC I
Mã số thuế:

0103477073-004

 Điện thoại:

0984.825.909

Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Address: Moi Hamlet, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 09/05/2016

Công Ty Cổ Phần Việt Pháp
Mã số thuế:

2500168741

 Điện thoại:

(0211) 3838256

Địa chỉ: Cụm Kinh tế - Xã hội Tân Tiến - Xã Tân Tiến - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Kinh Te Cluster, Hoi Tan Tien Commune, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Wholesale food and feed ingredients for livestock, poultry and fisheries)

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 15-05-1999