Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Cương- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG � CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MKV
Mã số thuế:

2500473632-001

 Điện thoại:

0968.925.656

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Address: Dong Phu Hamlet, Tan Cuong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục nghề nghiệp (Secondary Education)

Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 13/01/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tùng Lâm
Mã số thuế:

2500509381

 Điện thoại:

0989.742.335

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú - Xã Tân Cương - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Dong Phu Hamlet, Tan Cuong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27-11-2013

HTX dịch vụ vệ sinh môi trường xã Tân Cương
Mã số thuế:

2500469650

 Điện thoại:

0912.392.159

Địa chỉ: Nhà văn hoá thôn DẫnTự - Xã Tân Cương - Xã Tân Cương - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Nha Van Hoa, Dantu Hamlet, Tan Cuong Commune, Tan Cuong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ vệ sinh (Cleaning services)

Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 15-02-2012

Trường tiểu học Nguyễn Kiến
Mã số thuế:

2500369141

 Điện thoại:

(0211) 3838498

Địa chỉ: Xã Tân Cương - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Tan Cuong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10-08-2009

UBND xã Tân Cương
Mã số thuế:

2500228359

 Điện thoại:

(0211) 838008

Địa chỉ: Xã Tân cương - Xã Tân Cương - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Tan Cuong Commune, Tan Cuong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03-06-2004

Trường phổ thông trung học Nguyễn Kiến
Mã số thuế:

2500227926

 Điện thoại:

(0211) 838857

Địa chỉ: Xã Tân Cương - Xã Tân Cương - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Tan Cuong Commune, Tan Cuong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-05-2004