Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Quỹ tín dụng nhân dân xã Tam Phúc

Ngày thành lập: 08-04-2016

Địa chỉ: Thôn Phúc Lập - Xã Tam Phúc - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phuc Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Mã số thuế 2500564311
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Tường
Người đại diện Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Phúc Lập-Xã Tam Phúc-Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
Delegate address Phuc Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân xã Tam Phúc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Cầm Đồ Hoàng Việt
Địa chỉ: Số 284/1, Khu Phố Thạnh Hòa B, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: No 284/1, Thanh Hoa B Quarter, An Thanh Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702738202

Bình Dương

Ngày thành lập: 18-01-2019