Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tam Phúc- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH FRANCE GROUP
Mã số thuế:

2500622732

Địa chỉ: Khu 02, Thôn Phù Lập, Xã Tam Phúc , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Khu 02, Phu Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/01/2019

Công Ty TNHH Giang Mạnh Hùng
Mã số thuế:

2500606709

Địa chỉ: Thôn Phù Lập Ngược, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Phu Lap Nguoc Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05-07-2018

Công Ty TNHH Clt Vina
Mã số thuế:

2500599184

Địa chỉ: Thôn Phù Lập, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Phu Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21-02-2018

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TKC
Mã số thuế:

2500593464

Địa chỉ: Thôn Quảng Con, Xã Tam Phúc , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Quang Con Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24/11/2017

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG LINH
Mã số thuế:

2500566816

 Điện thoại:

0965.805.656

Địa chỉ: Thôn Ngược Phù Lập, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Address: Nguoc Phu Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 09/06/2016

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Sơn
Mã số thuế:

2500223897

 Điện thoại:

0983.626.262

Địa chỉ: Thôn Phúc Lập - Xã Tam Phúc - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phuc Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 12-01-2004

Công Ty TNHH Xăng Dầu Phúc Sơn
Mã số thuế:

2500509663

 Điện thoại:

(0211) 3785668

Địa chỉ: Thôn Phúc Lập - Xã Tam Phúc - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phuc Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05-12-2013