Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Thịnh- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Công ty TNHH một thành viên xây dựng HoàngHà
Mã số thuế:

2500403811

 Điện thoại:

(0211) 3838681

Địa chỉ: Thôn Đan Thượng - Xã Phú Thịnh - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Dan Thuong Hamlet, Phu Thinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Xã Phú Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01-06-2010

HTX dịch vụ điện độc lập Phú Thịnh
Mã số thuế:

2500370919

 Điện thoại:

(0211) 3838015

Địa chỉ: Xã Phú Thịnh - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phu Thinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Phú Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27-08-2009

UBND xã Phú Thịnh
Mã số thuế:

2500228197

 Điện thoại:

(0211) 838015

Địa chỉ: Xã Phú thịnh - Xã Phú Thịnh - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phu Thinh Commune, Phu Thinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Phú Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01-06-2004

Trường phổ thông trung học cơ sở Phú Thịnh
Mã số thuế:

2500227919

 Điện thoại:

(0211) 838373

Địa chỉ: Xã Phú Thịnh - Xã Phú Thịnh - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phu Thinh Commune, Phu Thinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Phú Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-05-2004

Công ty TNHH Mỹ phẩm Tân Hàn Quốc
Mã số thuế:

2500219202

 Điện thoại:

(0211) 820989

Địa chỉ: Xã phú thịnh - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phu Thinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Phú Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19-03-2003