Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đại Đồng- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Hổ Thịnh
Mã số thuế:

2500596472

Địa chỉ: Khu 1, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Khu 1, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 04-01-2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DUNG
Mã số thuế:

2500591185

Địa chỉ: Thôn 8, Khu 4, Xã Đại Đồng , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 8, Khu 4, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06/10/2017

Công Ty TNHH Mtv Thu Đông
Mã số thuế:

2500585664

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 4, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-06-2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẤT ANH
Mã số thuế:

2500569285

 Điện thoại:

0979.092.496

Địa chỉ: Khu 1, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Address: Khu 1, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28/07/2016

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tân Nam Bắc
Mã số thuế:

2500563117

 Điện thoại:

0987.917.720

Địa chỉ: Cụm KT- XH Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: KT Cluster, XH Dai Dong, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 14-03-2016