Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cao Đại- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Huy Hiệp Vp
Mã số thuế:

2500600224

Địa chỉ: Thôn Đại Định, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Dai Dinh Hamlet, Cao Dai Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16-03-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VCI
Mã số thuế:

2500566975

 Điện thoại:

0976.428.889

Địa chỉ: Thôn Đại Định, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Address: Dai Dinh Hamlet, Cao Dai Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 09/06/2016

Công Ty TNHH Cứu Hộ - Cứu Nạn Sông Hồng
Mã số thuế:

2500553817

 Điện thoại:

0972.759.739

Địa chỉ: Thôn Đại Định - Xã Cao Đại - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Dai Dinh Hamlet, Cao Dai Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-10-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Thương Mại Duy Tiên
Mã số thuế:

2500552732

 Điện thoại:

0984.111.188

Địa chỉ: Thôn Đại Thịnh - Xã Cao Đại - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Dai Thinh Hamlet, Cao Dai Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02-10-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Kim Thành
Mã số thuế:

2500550291

 Điện thoại:

0912.126.668

Địa chỉ: Thôn Đại Định - Xã Cao Đại - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Dai Dinh Hamlet, Cao Dai Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27-07-2015

Công Ty TNHH Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Hàng Tiêu Dùng Đại Thắng
Mã số thuế:

2500549056

 Điện thoại:

0988.111.115

Địa chỉ: Xóm Phú Thọ, Thôn Đại Định - Xã Cao Đại - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phu Tho Hamlet, Dai Dinh Hamlet, Cao Dai Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (Wholesale of perfume, cosmetics and finished sanitary products )

Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24-06-2015