Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bồ Sao- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thanh Long
Mã số thuế:

2500544957

 Điện thoại:

0963.224.116

Địa chỉ: Thôn Đình - Xã Bồ Sao - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Dinh Hamlet, Bo Sao Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 12-03-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Thương Mại Gia Hưng
Mã số thuế:

2500511856

 Điện thoại:

0945.321.290

Địa chỉ: Thôn Máy Gạch - Xã Bồ Sao - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: May Gach Hamlet, Bo Sao Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10-01-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Đạt Vĩnh Phúc
Mã số thuế:

2500505034

 Điện thoại:

0912.640.844

Địa chỉ: Thôn Máy Gạch - Xã Bồ Sao - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: May Gach Hamlet, Bo Sao Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 07-08-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lợi Linh Vp
Mã số thuế:

2500490275

 Điện thoại:

(0211) 3855016

Địa chỉ: Thôn Mới - Xã Bồ Sao - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Moi Hamlet, Bo Sao Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11-09-2012