Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Vĩnh Tường- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT MINH VĨNH PHÚC
Mã số thuế:

2500614040

Địa chỉ: Cụm Kinh tế - Xã hội Thổ Tang, Thị trấn Vĩnh Tường , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Kinh Te Cluster, Hoi Tho Tang Commune, Vinh Tuong Town, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 13/09/2018

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC CHIẾN
Mã số thuế:

2500600961

 Điện thoại:

0973.150.918

Địa chỉ: Tổ dân phố Đội cấn, Thị trấn Vĩnh Tường , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Can Civil Group Hamlet, Vinh Tuong Town, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27/03/2018

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Fta
Mã số thuế:

2500591386

Địa chỉ: Tổ dân phố Đội Cấn, Thị Trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Can Civil Group Hamlet, Vinh Tuong Town, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11-10-2017

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TOÀN CẦU NHẬT TÂN
Mã số thuế:

2500590311

 Điện thoại:

0913.235.601

Địa chỉ: Khu 3, Tổ Dân Phố Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Khu 3, Can Civil Group Hamlet, Vinh Tuong Town, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20/09/2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp