Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HTX vệ sinh môi trường xã Tam Phúc

Ngày thành lập: 12-09-2012

Địa chỉ: UBND xã Tam Phúc - Xã Tam Phúc - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Ubnd, Tam Phuc Commune, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province

Ngành nghề chính (Main profession): NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Mã số thuế 2500490405
Điện thoại/ Fax:(0211) 3839233
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Tường
Người đại diện HoàngThị Mến
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
Cách tính thuế Khấu trừ

Ngành Đ.ký kinh doanh của HTX vệ sinh môi trường xã Tam Phúc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính