Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIBO
Mã số thuế:

2500656918

 Điện thoại:

(0227) 8491448

Địa chỉ: Đội 4, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 4, Tho Tang Town, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of games and toys in specialized stores)

Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01/12/2020

Công Ty TNHH Bạt Nhựa Tân Thịnh Phát
Mã số thuế:

2500656883

Địa chỉ: Đường tỉnh lộ 304, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Duong, Tinh Lo 304, Tan Tien Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 30-11-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Htd Việt Nam
Mã số thuế:

2500656869

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Cong Nghiep Dong Soc Cluster, Vu Di Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 30-11-2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Tổng Hợp Thành Đô
Mã số thuế:

2500656812

 Điện thoại:

0987917750

Địa chỉ: Thôn 06, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 06, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27-11-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Kiệt Anh
Mã số thuế:

2500656805

 Điện thoại:

0979855315

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Trung Hamlet, Tuan Chinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27-11-2020

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH
Mã số thuế:

2500656322

 Điện thoại:

0977369909

Địa chỉ: Thôn Yên Trù, Xã Yên Bình , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Yen Tru Hamlet, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (Raising buffalo and cow and producing breeds of cattle)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17/11/2020

CÔNG TY TNHH BLUE MOON VP
Mã số thuế:

2500656241

 Điện thoại:

0977476455

Địa chỉ: TDP Hồ Xuân Hương, Thị trấn Vĩnh Tường , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: TDP Ho Xuan Huong, Vinh Tuong Town, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 12/11/2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nam Anh Riway
Mã số thuế:

2500655858

Địa chỉ: Đội 09, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 09, Tho Tang Town, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05-11-2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG
Mã số thuế:

2500655449

 Điện thoại:

0986653234

Địa chỉ: Xóm Đơi, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Doi Hamlet, Thuong Trung Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 29/10/2020

Công Ty TNHH Nam Dược Tiến Đức
Mã số thuế:

2500655336

 Điện thoại:

0988140672

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Lũng Hoà, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Dong Hamlet, Lung Hoa Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Lũng Hoà, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27-10-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp