Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CP 368
Mã số thuế:

2500622757

Địa chỉ: Đội 05, Xã Thượng Trưng , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 05, Thuong Trung Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH FRANCE GROUP
Mã số thuế:

2500622732

Địa chỉ: Khu 02, Thôn Phù Lập, Xã Tam Phúc , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Khu 02, Phu Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH SX&TM DOTICO
Mã số thuế:

2500622820

Địa chỉ: Khu 10, Xã Tứ Trưng , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Khu 10, Tu Trung Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ PHẠM GIA
Mã số thuế:

2500621760

Địa chỉ: Khu 6, Tổ 1, Thôn Cam Giá, Xã An Tường , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Khu 6, Civil Group 1, Cam Gia Hamlet, An Tuong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIỆT NAM 1
Mã số thuế:

2500621834

Địa chỉ: Thôn Thành Công, Xã Chấn Hưng , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Thanh Cong Hamlet, Chan Hung Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ĐẠT
Mã số thuế:

2500621087

Địa chỉ: Trung tâm Thương mại và nhà ở Phúc Sơn, Xã Thượng Trưng , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Trung Tam Thuong Mai Va Nha O Phuc Son, Thuong Trung Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Linh Anh Ht
Mã số thuế:

2500618775

Địa chỉ: Xóm 1 thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hoà, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 1, Hoa Loan Hamlet, Lung Hoa Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lũng Hoà, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 22-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp