Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đồng Tĩnh- Huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nhà Việt
Mã số thuế:

2500612685

 Điện thoại:

0982331633

Địa chỉ: Thôn Đông Trung, Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Dong Trung Hamlet, Dong Tinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Phú Cường
Mã số thuế:

2500597719

 Điện thoại:

0986410272

Địa chỉ: Thôn Nam Thịnh, Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Nam Thinh Hamlet, Dong Tinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 22-01-2018

CÔNG TY TNHH THỊNH SÁU
Mã số thuế:

2500573450

 Điện thoại:

(0211) 3506667

Địa chỉ: Thôn Đông Trung, Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc
Address: Dong Trung Hamlet, Dong Tinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 31/10/2016

Công ty TNHH Hải Phong
Mã số thuế:

2500227362

 Điện thoại:

(0211) 831123

Địa chỉ: Thôn Móng cầu xã Đồng tĩnh - Xã Đồng Tĩnh - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Address: Mong Cau Hamlet, Dong Tinh Commune, Dong Tinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-04-2005

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Kiên Cường
Mã số thuế:

2500506609

 Điện thoại:

(0211) 3612999

Địa chỉ: Thôn Chợ Diện - Xã Đồng Tĩnh - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Address: Cho Dien Hamlet, Dong Tinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19-09-2013

Trường mầm non Đồng Tĩnh
Mã số thuế:

2500492755

Địa chỉ: Thôn Đông Trung-Đồng Tĩnh - Xã Đồng Tĩnh - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Address: Dong Trung Hamlet, Dong Tinh, Dong Tinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02-11-2012

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Đức Phát
Mã số thuế:

2500489350

 Điện thoại:

0989946338

Địa chỉ: Khu 01, xã Đồng Tĩnh - Xã Đồng Tĩnh - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Address: Khu 01, Dong Tinh Commune, Dong Tinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 23-08-2012