Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Hợp Hòa- Huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THÀNH TÍN
Mã số thuế:

2500607678

Địa chỉ: Phố Me, Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Me Street, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11/07/2018

CÔNG TY TNHH LONG YẾN
Mã số thuế:

2500604797

Địa chỉ: Phố Me, Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Me Street, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06/06/2018

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàng Liên
Mã số thuế:

2500599177

Địa chỉ: TDP Liên Bình, Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Tdp Lien Binh, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 23-02-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đức Lân
Mã số thuế:

2500594323

Địa chỉ: Tổ dân phố Vinh Phú, Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Vinh Phu Civil Group, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 12-12-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Trung Kiên
Mã số thuế:

2500589115

Địa chỉ: Thôn Liên Bình, Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Lien Binh Hamlet, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-08-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Đại Việt
Mã số thuế:

2500586805

Địa chỉ: Phố Me, Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Me Street, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19-07-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Mạnh Thắng
Mã số thuế:

2500585752

Địa chỉ: Tổ dân phố Giữa, Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Giua Civil Group, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 29-06-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp