Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Trường Hằng
Mã số thuế:

2500656499

Địa chỉ: Phố Me, Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Me Street, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20-11-2020

Công Ty TNHH Mtv Hiền Dương
Mã số thuế:

2500655544

Địa chỉ: Thôn Đồng Lực, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Dong Luc Hamlet, Hoang Lau Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 30-10-2020

Công Ty CP Ngói Cao Cấp Amado
Mã số thuế:

2500655600

 Điện thoại:

0981576928

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Dương II, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Tam Duong Ii Industrial Zone, Kim Long Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 29-10-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp