Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI T&T
Mã số thuế:

2500620439

Địa chỉ: Thôn Đồng Vang, Xã Kim Long , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Dong Vang Hamlet, Kim Long Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19/12/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ánh Dương Hl
Mã số thuế:

2500619391

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Thuong Hamlet, Hoang Lau Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03-12-2018

CÔNG TY TNHH CHIFONG
Mã số thuế:

2500618623

Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Vân Hội , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Noi Hamlet, Van Hoi Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ GREEN VIỆT
Mã số thuế:

2500617806

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Cong Nghiep Hop Thinh Cluster, Hop Thinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp