Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VIC

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: thôn Làng Mạ, Xã Tam Quan , Huyện Tam đảo , Vĩnh Phúc
Address: Thon, Ma Village, Tam Quan Commune, Tam Dao District, Vinh Phuc Province

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Mã số thuế 2500618133
Tên v.tắt/giao dịch VIC CONSTRUCTION CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tam đảo
Người đại diện Vũ Thị Hoa
Địa chỉ N.Đ.diện thôn Làng Mạ, Xã Tam Quan, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc
Delegate address Thon, Ma Village, Tam Quan Commune, Tam Dao District, Vinh Phuc Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Dịch Vụ Công Nghiệp Vic

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính