Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đôn Nhân- Huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG VIỆT
Mã số thuế:

2500565932

 Điện thoại:

0973.378.226

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc
Address: Tan Lap Hamlet, Don Nhan Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20/05/2016

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hòa Phát
Mã số thuế:

0310821214-001

 Điện thoại:

(0211) 3858200

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình - Xã Đôn Nhân - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Address: Hoa Binh Hamlet, Don Nhan Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 07-06-2013

Trường Tiểu Học Đôn Nhân
Mã số thuế:

2500502259

Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - Xã Đôn Nhân - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Address: Trung Hoa Hamlet, Don Nhan Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 31-05-2013

Trường THCS Đôn Nhân
Mã số thuế:

2500501713

Địa chỉ: thôn Trung Hòa - Xã Đôn Nhân - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Address: Trung Hoa Hamlet, Don Nhan Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24-05-2013

Trường mầm non Đôn Nhân
Mã số thuế:

2500501456

Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - Xã Đôn Nhân - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Address: Trung Hoa Hamlet, Don Nhan Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 23-05-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Daqua
Mã số thuế:

2500501304

 Điện thoại:

0982.155.980

Địa chỉ: Thôn Dân Chủ - Xã Đôn Nhân - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Address: Dan Chu Hamlet, Don Nhan Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Wholesale food and feed ingredients for livestock, poultry and fisheries)

Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20-05-2013

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Thành
Mã số thuế:

2500498299

 Điện thoại:

(0296) 8290519

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình - Xã Đôn Nhân - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Address: Hoa Binh Hamlet, Don Nhan Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 14-03-2013

UBND xã Đôn Nhân
Mã số thuế:

2500367722

 Điện thoại:

(0211) 3858013

Địa chỉ: xã Đôn Nhân - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Address: Don Nhan Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-07-2009