Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc

PHÒNG NỘI VỤ
Mã số thuế:

2500622901

Địa chỉ: TDP Lạc Kiều-TT Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn , Huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc
Address: Tdp Lac Kieu-tt Tam Son, Tam Son Town, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH WOOD ĐẠT PHÁT
Mã số thuế:

2500610254

Địa chỉ: Thôn Khu Sơn, Xã Hải Lựu , Huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc
Address: Khu Son Hamlet, Hai Luu Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01/08/2018

Công Ty TNHH Đạt Tiến Lâm
Mã số thuế:

2500609146

Địa chỉ: Thôn Đồng Đạo, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Dong Dao Hamlet, Nhao Son Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp