Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Thanh- Thị xã Phúc Yên- Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Stk Hà Nội
Mã số thuế:

2500600249

Địa chỉ: Số nhà 19, Ngõ 20 đường Phùng Chí Kiên, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 19, Lane 20, Phung Chi Kien Street, Ngoc Thanh Commune, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16-03-2018

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HTG
Mã số thuế:

2500593496

Địa chỉ: Số nhà 19, ngõ 20, đường Phùng Chí Kiên, Xã Ngọc Thanh , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 19, Lane 20, Phung Chi Kien Street, Ngoc Thanh Commune, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24/11/2017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NDTC TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
Mã số thuế:

0105594777-001

 Điện thoại:

(024) 39388628

Địa chỉ: Biệt thự E12, Khu Flamingo Đại Lải Resort, Thôn Đồng Dè, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Address: E12 Villa, Khu Flamingo Dai Lai Resort, Dong De Hamlet, Ngoc Thanh Commune, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05/12/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIANG NGUYÊN - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC
Mã số thuế:

0106113028-001

 Điện thoại:

0987.857.117

Địa chỉ: Thôn Đồng Dè, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Address: Dong De Hamlet, Ngoc Thanh Commune, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 30/05/2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP, DƯỢC LIỆU VŨ THỊ HÒA
Mã số thuế:

2500564696

 Điện thoại:

0987.770.769

Địa chỉ: Thôn Đồng Câu, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Address: Dong Cau Hamlet, Ngoc Thanh Commune, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19/04/2016

Công Ty TNHH Đạt Tiến
Mã số thuế:

2500217685

 Điện thoại:

(0211) 3869807

Địa chỉ: Thôn Đảo Ngọc - Xã Ngọc Thanh - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Address: Dao Ngoc Hamlet, Ngoc Thanh Commune, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03-12-2002

1 2 3 4 Tiếp