Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH CLEN ENG

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: Lô 17, LK 14 khu đô thị mới Xuân Hòa, Phường Xuân Hoà , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: Lot 17, LK 14, Moi Xuan Hoa Urban Area, Xuan Hoa Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 2500618119
Tên v.tắt/giao dịch CLEAN ENG CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Phúc Yên
Người đại diện Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ N.Đ.diện Lô 17, LK 14 khu đô thị mới Xuân Hòa, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Delegate address Lot 17, LK 14, Moi Xuan Hoa Urban Area, Xuan Hoa Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính