Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phúc Thắng- Thị xã Phúc Yên- Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

2500617789

Địa chỉ: Số 64, đường Hai Bà Trưng, khu Xuân Thượng I, Phường Phúc Thắng , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 64, Hai Ba Trung Street, Khu Xuan Thuong I, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTA
Mã số thuế:

2500617154

Địa chỉ: Số nhà 139 đường Ngô Miễn, Tổ dân phố Xuân Mai 3, Phường Phúc Thắng , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 139, Ngo Mien Street, Xuan Mai 3 Civil Group, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI - CƠ KHÍ HMK
Mã số thuế:

2500617161

Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Thượng 1, Phường Phúc Thắng , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: Xuan Thuong 1 Civil Group, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Và Sản Xuất Trang Lộc
Mã số thuế:

2500599995

Địa chỉ: Số 124, Ngõ 33, Đường Ngô Miễn, Tổ Dân Phố Xuân Bến, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 124, Lane 33, Ngo Mien Street, Xuan Ben Civil Group, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 13-03-2018

Công Ty TNHH Tú Euro
Mã số thuế:

2500599709

Địa chỉ: Số 25, ngõ 25, đường Ngô Miễn, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 25, Lane 25, Ngo Mien Street, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 07-03-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đan Anh
Mã số thuế:

2500594852

Địa chỉ: Số 135, đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 135, Tran Phu Street, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20-12-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC YÊN - CHI NHÁNH TẠI VĨNH PHÚC
Mã số thuế:

0103257751-002

Địa chỉ: Số 198 đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 198, Tran Phu Street, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27/10/2017

CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG TRƯỜNG THỊNH
Mã số thuế:

2500590304

 Điện thoại:

0913.368.289

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đồng Sơn, Phường Phúc Thắng , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: Dong Son Urban Area, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21/09/2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dũng Thịnh
Mã số thuế:

2500589806

Địa chỉ: Số 8, Ngõ 16, Đường Ngô Miễn, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 8, Lane 16, Ngo Mien Street, Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 12-09-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp