Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH BRTECH VINA

Ngày thành lập: 07/11/2018

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Hoài Nam, Số 6 đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: 6th Floor, Hoai Nam Building, No 6, Hai Ba Trung Street, Hung Vuong Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Mã số thuế 2500618140
Tên v.tắt/giao dịch BRTECH
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc
Người đại diện Kim Yong Sun
Địa chỉ N.Đ.diện 1103 ho, 101 dong, Kumho Eoullim Apt, Seoknam-dong, Seo-gu
Delegate address 1103 Ho, 101 Dong, Kumho Eoullim Apt, Seoknam-Dong, Seo, Gu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính