Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ PHÚ CƯỜNG
Mã số thuế:

2500621104

Địa chỉ: Số nhà 160, đường Ngô Kính Thần, khu Phố Yên, Phường Hội Hợp , Thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 160, Ngo Kinh Than Street, Yen Quarter, Hoi Hop Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÍN ĐẠT
Mã số thuế:

2500621016

Địa chỉ: Phố Lê Tần, khu dân cư Đồng Hóc Thân, Phường Đồng Tâm , Thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
Address: Le Tan Street, Dong Hoc Than Residential Area, Dong Tam Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT TP VĨNH YÊN
Mã số thuế:

2500621312

Địa chỉ: Số 01, đường Hà Huy Tập, Phường Tích Sơn , Thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 01, Ha Huy Tap Street, Tich Son Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM (Finance, Banking and Insurance)

Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28/12/2018