Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lập Thạch- Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Cooling Pad Việt Nam
Mã số thuế:

2500620848

Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Đình Chu, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Tien Phong Hamlet, Dinh Chu Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Đình Chu, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25-12-2018

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HTM
Mã số thuế:

2500619458

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Hợp Lý , Huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc
Address: Tan Lap Hamlet, Hop Ly Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hợp Lý, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH May Mặc Quang Sáng
Mã số thuế:

2500618856

Địa chỉ: Khu phố 4, thôn Bình Long, Xã Bắc Bình, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Quarter 4, Binh Long Hamlet, Bac Binh Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Bắc Bình, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH SUP VIỆT NAM
Mã số thuế:

2500618616

Địa chỉ: Thôn Hương Ngãi, Xã Triệu Đề , Huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc
Address: Huong Ngai Hamlet, Trieu De Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21/11/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Amane
Mã số thuế:

2500612290

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, Thị Trấn Hoa Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Thai Hoa - Lien Son - Lien Hoa Industrial Zone, Hoa Son Town, Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Hoa Sơn, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Dsc
Mã số thuế:

2500611755

Địa chỉ: Thôn Phú Hậu Thượng, Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Phu Hau Thuong Hamlet, Son Dong Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 08-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp