Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Thanh Giang

Ngày thành lập: 08-11-2018

Địa chỉ: Số nhà 43, Đường Xuân Biên, Xuân Mai II, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 43, Xuan Bien Street, Xuan Mai Ii, Phuc Thang Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Mã số thuế 2500618084
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Thanh Giang
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Vĩnh Phúc
Người đại diện Phạm Thị Giang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Tài Chính Thanh Giang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính