Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần D.c Vina
Mã số thuế:

2500623736

Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Binh Xuyen Industrial Zone, Huong Canh Town, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Dương
Mã số thuế:

2500623623

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 Tiên , Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: 3 Tien Civil Group, Yen Lac Town, Yen Lac District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 14-02-2019

Công Ty TNHH Hyundai Flex Vina
Mã số thuế:

2500623599

Địa chỉ: Km13+500, Đường Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: KM13+500, Highway 2, Phuc Thang Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Thiên Phúc Bình Xuyên
Mã số thuế:

2500623408

Địa chỉ: Thôn Trại Giữa, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Trai Giua Hamlet, Dao Duc Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Sông Lô
Mã số thuế:

2500623479

Địa chỉ: Khu 6, Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Khu 6, Chien Thang Hamlet, Dong Thinh Commune, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Hong Pin (việt Nam)
Mã số thuế:

2500623447

Địa chỉ: Nhà xưởng số 03, Lô CN6, Khu công nghiệp Bá Thiện, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Nha Xuong So 03, Lot CN6, Ba Thien Industrial Zone, Ba Hien Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-01-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Ami
Mã số thuế:

2500623302

Địa chỉ: Số 16, Phố Chùa Hà, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 16, Chua Ha Street, Dinh Trung Commune, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24-01-2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI YẾN
Mã số thuế:

2500622669

Địa chỉ: Số nhà 132, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Liên Bảo , Thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 132, Nguyen Van Linh Street, Lien Bao Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CP 368
Mã số thuế:

2500622757

Địa chỉ: Đội 05, Xã Thượng Trưng , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 05, Thuong Trung Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH FRANCE GROUP
Mã số thuế:

2500622732

Địa chỉ: Khu 02, Thôn Phù Lập, Xã Tam Phúc , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Khu 02, Phu Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH CASALOMA II
Mã số thuế:

2500622877

Địa chỉ: Số 70 phố Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 70, Chua Cam Street, Trung Nhi Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/01/2019

PHÒNG NỘI VỤ
Mã số thuế:

2500622901

Địa chỉ: TDP Lạc Kiều-TT Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn , Huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc
Address: TDP Lac Kieu-TT Tam Son, Tam Son Town, Song Lo District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH SX&TM DOTICO
Mã số thuế:

2500622820

Địa chỉ: Khu 10, Xã Tứ Trưng , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Khu 10, Tu Trung Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp