Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Quản Lý Chợ Thanh Bình

Ngày thành lập: 06-12-2018

Địa chỉ: Tổ 24 ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: 24 Ap Thai Binh Civil Group, Thanh Binh Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Mã số thuế 1501095082
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Quản Lý Chợ Thanh Bình
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Vĩnh Long
Người đại diện Trần Thị Ngọc Hương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Quản Lý Chợ Thanh Bình

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính